Stichting

De stichting, opgericht in 2022, heeft ten doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke verbinding in de Beemster polder als deel van de gemeente Purmerend – in de ruimste zin van het woord. Dat mensen en groepen elkaar ontmoeten en stimuleren door samen gestalte te geven aan verbindende culturele producties. Dit alles om de sociale cohesie, participatie en cultuurdeelname van de inwoners te stimuleren en te vergroten.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Het ontwikkelen, produceren, organiseren en/of uitvoeren van culturele presentaties, manifestaties en voorstellingen, alles in de ruimste zin van het woord met zowel mensen die al betrokken zijn bij culturele uitingen als bij wie dat (nog) niet zijn.

Voorzitter / Nico Schroevers
Secretaris / Peter Heerschop
Penningmeester / Kees Timmer

Er vindt geen financiële beloning plaats in welke vorm dan ook aan alle bestuursleden en/of vrijwilligers.