Producties

Blitskikker

Stichting Prachtige Polder Producties (afgekort PPP)

Recentelijk is de stichting PPP opgericht. Met als doel bewoners en organisaties op het gebied van kunst en cultuur te verbinden en ontmoeting te bevorderen. Ze wil dit bereiken door het organiseren van presentaties, manifestaties en voorstellingen. Theaterspektakel Blitskikker wordt de eerste productie.

Blitskikker

In 2023 is het exact vier eeuwen geleden dat de Beemster Keyserkerk in Middenbeemster in gebruik is genomen. Dat moet gevierd worden. De jarige job heeft PPP gevraagd om als onderdeel van de festiviteiten een theaterstuk op de planken te brengen. Waarbij zo veel mogelijk bewoners en organisaties uit de nieuwe gemeente betrokken worden. Passend bij de kernwoorden: verbinding en ontmoeting. De uitvoering vindt plaats in juni. Zowel binnen (Keyserkerk) als buiten (erf en marktplein).

Bruiloft

De voorstelling behelst een huwelijk en bruiloft tussen een bruid uit Purmerend en een bruidegom uit Beemster. Elk met hun eigen familie- en vriendenkring. Elk met hun eigen (on)hebbelijkheden. Kortom: een huwelijksvoltrekking zoals we die allemaal zelf ook wel eens meegemaakt hebben. Het schuurt en het botst bij tijd en wijle. Het bijzondere van de voorstelling is dat de toeschouwers hierbij actief betrokken worden. Zij zijn namelijk zelf ook bruiloftsgasten.

Sixties

De voorstelling speelt zich af in de sfeer van de roerige jaren zestig. Met een knipoog naar zowel het verleden als de toekomst. Er wordt in de voorstelling gedanst, muziek gemaakt, gezongen. De inhoud is gebaseerd op interviews onder bewoners. Over hun persoonlijke ervaringen met bruiloften, de jaren zestig en lief & leed in familieverband. De auteur heeft op basis van deze verhalen het script geschreven.

Spelers

In de afgelopen periode hebben tal van bewoners en verenigingen uit Beemster en Purmerend zich al enthousiast opgegeven om mee te doen. Tijdens de uitvoering maar ook binnen de organisatie. Want er komt voor en achter de schermen heel veel bij kijken om dit te realiseren. Zij hebben gedurende een drietal avonden een tipje op kunnen lichten van de (bruids) sluier. Vanaf dinsdagavond 10 januari starten de wekelijkse oefenavonden in de Keyserkerk.